พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2565

ในวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2565 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในการนี้ได้ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน