อบรมเชิงปฏิบัติการ​การผลิตสื่อ​นวัตกรรมระดับปฐมวัย​

นายสมภพ​ ทิพย์เวียง​  รองผอ.สพป.ลำพูน​ เขต​1​ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ​การผลิตสื่อ​นวัตกรรมระดับปฐมวัย​ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21​รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ​Google​ Meet​ ร ะหว่างวันที่​12-13​มีนาคม​ 2565​ โดยมีคณะวิทยากร​ ​และครูปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้​และอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จำนวน​135 คน  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน