ศึกษาดูงาน สพม.พะเยา

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง รอง.ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มนโยบายและแผน  หน่วยตรวจสอบภายใน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1 จำนวน 10 คน  เดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  โดยมีว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล  ผอ.สพม.พะเยา และรองสพม.พะเยา ให้การต้อนรับ  ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน  ณ  กลุ่มนโยบายและแผน  หน่วยตรวจสอบภายใน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และกลุ่มอำนวยการ สพม.พะเยา  อ.เมือง  จ.พะเยา  เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2565