เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1  และผู้บริหารสถานศึกษาแม่ทา 1,2 เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ นักเรียนกักตัวเนื่องจากเสี่ยงจากโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด -19) สาขาปงผาง  และพบปะพูดคุยมอบนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพในสถานการณ์โควิด-19 กับผู้บริหาร ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน