ร่วมงานพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นตัวแทน สพป.ลำพูน   เขต 1  ไปร่วมงานพิธีพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  ประจำปี  พ.ศ. 2565  ณ  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ในการนี้ได้เข้าร่วมประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2565