รับมอบโล่รางวัลชุมชน  องค์กร  อำเภอ  และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบดีเด่น

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นตัวแทน สพป.ลำพูน  เขต 1  รับมอบโล่รางวัลชุมชน  องค์กร  อำเภอ  และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบดีเด่น  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  ณ  ห้อง ฌ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  กรุงเทพมหานครฯ  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565