ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในสังกัดฯ พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านทาป่าเปา อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยโรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ สบค.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ในการนี้ได้พบปะคณะครูเพื่อให้กำลังใจในการทำงาน และถือโอกาสประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา