ชี้แจงการติดตามการรายงานข้อมูลขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และนายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงการติดตามการรายงานข้อมูลขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting กับ สพฐ. ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน