การนำเสนอของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา

การนำเสนอของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ออนไลน์กับอาจารย์นิเทศ โดยมีนายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับฟัง ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2565