ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมีครูปฐมวัยของทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2565