รับฟังการชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากร ในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อรับฟังการชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน