พ่นยาฆ่าเชื้อต้านโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เปิดเผยว่า ได้ประสานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามห้องต่างๆ ที่อยู่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยแบ่งทีมทำงานไปยังชั้นต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 ชั้น รวมทั้งห้องประชุมและห้องสุขา ราวบันได และที่นั่งพัก บริเวณทางเดิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาติดต่อราชการ  ขณะเดียวกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ บริเวณทางขึ้นอาคาร พร้อมขอความร่วมมือทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่มาติดต่อราชการ