“ฉีดวัคซีนป้องกันภัยทางไซเบอร์”

วันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับชม สัมภาษณ์พิเศษ “ฉีดวัคซีนป้องกันภัยทางไซเบอร์” ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยออนไลน์ใกล้ตัว” โดย พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน ผู้บังคับการตรวจสอบและ
วิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ตอท.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พบปะและชี้แจงนโยบายโดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.
เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ปัญหา การไม่รู้เท่าทันโลกไซเบอร์ หรือโลกยุคดิจิทัล การถูกหลอกจากมิจฉาชีพ การถูกฟ้องร้องเพราะการ Comment บนโลก Social ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล การถูก Cyberbully การกลั่นแกล้ง คุกคาม หรือการระรานผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ของสพป.ลำพูน เขต 1 ผ่านระบบ OBEC Channel ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน