++การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ/มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ /สรุปขั้นตอนของผู้สมัคร/คำชี้แจงการลงทะเบียนกรอกข้อมูลฯ ในการสอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2564 จังหวัดลำพูน

การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ/มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ /สรุปขั้นตอนของผู้สมัคร/คำชี้แจงการลงทะเบียนกรอกข้อมูลฯ ในการสอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2564 จังหวัดลำพูน คลิกดูรายละเอียดที่นี่