ว PA วิทยฐานะแบบใหม่

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา Online  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  Zoom  Meeting  กับ สพฐ.  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2565