“พาน้องกลับมาเรียน”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” และรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย 14 องค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนโยบายว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อร่วมมือกันที่จะพานักเรียนกลับมาเรียน เด็กที่หลุดจากระบบควรได้รับโอกาส จึงต้องขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ที่มุ่งสู่คุณภาพ โอกาส และประสิทธิภาพ มีระบบกำกับติดตามผ่านแอปพลิเคชั่น “พาน้องกลับมาเรียน” และท้ายสุด ท่านนายกรัฐมนตรีฝากให้ อย่ามองแค่เด็กที่มีปัญหา ให้มองถึงปัญหาของผู้ปกครองด้วย พร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ ต่อไป ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน  เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน