สพป.ลำพูน เขต 1 สวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดฯ  ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565  ภายในสำนักงานเพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงาน และการดำเนินชีวิต  ในการนี้ได้มีกิจกรรม  แลกของขวัญของบุคลากรภายในสำนักงานเพื่อสร้างความสามัคคีอีกด้วย  ทั้งนี้  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ได้อวยพรให้บุคลากรในสังกัดฯ ให้มีความสุข และตั้งใจทำงาน เพื่อรักษามาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 และเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขตลอดปี 2565  และตลอดไปอีกด้วย  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน