ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  ครั้งที่ 1 / 2564  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2564