อบรมเชิงปฏิบัติการ Performance Agreement

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพุน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ตามข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement) และนายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีดร.ศุภโชค ปิยะสันต์  ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไร่สามัคคี  ผอ.ดนัยวัฒน์ มณี  ผอ.ร.ร.บ้านปางมะหัน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3  เป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2564