ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ลูกจ้างประจำ – ลูกจ้างชั่วคราว

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ลูกจ้างประจำ – ลูกจ้างชั่วคราว  ส่วนราชการจังหวัดลำพูน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำย้อย  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2564