ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดลำพูน

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพุน  เขต 1  ร่วมประชุมคณะกรรมการ  สกสค. จังหวัดลำพูน  ครั้งที่ 12  ประจำปี  2564  โดยมีนายอุทัย  จิกยอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูนเป้นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2564