ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาจาก มจร.

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา  โดย นศ. จะเข้าฝึกวิชาชีพเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 วัน  ระหว่างวันที่  6  ธันวาคม  2564  –  28  กุมภาพันธ์  2565  โดยให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2564