สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมฝ่ายบริหาร

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย รับชมรายการ “พูธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2564 เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. หลังจากนั้นเป็นการประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อติดตาม รับทราบ และวางแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1