พิธีการประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีการประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ให้แก่คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ที่ผ่านการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับการอนุมัติให้มีคุณวุฒิ วูดแบดจ์ (W.B.) มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน จำนวน 35 คน  ณ ห้องประชุมจามจุรี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน