++ประชาสัมพันธ์แจ้งครูอาวุโส สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 กรอกแบบสำรวจข้อมูลในการรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ

ประชาสัมพันธ์แจ้งครูอาวุโส ในจังหวัดลำพูนที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสตามประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561 – 2563  ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลในการรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ที่มีความประสงค์จะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หรือตามที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยสามารถทำแบบสำรวจ ได้ที่ https://www.ksp.or.th/service/kspmaster/confirmin.php

รายชื่อครูอาวุโส สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 คลิดดูได้ที่นี่