ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารฯ

ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ที่เดินทางมานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารฯ จากมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์ ในระหว่างวันที่ 2-15 ธันวาคม พ.ศ. 2564  พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารฯ  รวมทั้งแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อที่นักศึกษาฯ จะไปนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในวันข้างหน้าต่อไป  ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน