ร่วมประชุมคลัสเตอร์ 15

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 สังกัด สพฐ. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศูนย์ราชการ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่