To Be Number One

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกิจกรรม To Be Number One อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอแม่ทา ติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ของ ชมรม To Be Number One อำเภอแม่ทา พร้อมทั้งเปิดศูนยเพื่อนใจ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คำแนะนำ และคำปรึกษา การรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยผู้บริหารอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ ลานวีถีชน คนแม่ทา อ.เเม่ทา จ.ลำพูน