ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในสังกัดฯ พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของโรงเรียนวัดทุ่งยาว โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง  และโรงเรียนวัดน้ำพุ  อ.เมือง จ.ลำพูน โดยทั้ง 3 โรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ สบค.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ในการนี้ได้พบปะคณะครูเพื่อให้กำลังใจในการทำงาน และถือโอกาสขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง