บรรยายพิเศษภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ แก่ นศ.ฝึกงาน ม.นอร์ท เชียงใหม่

เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2564  นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นตัวแทนของกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน  เขต 1  บรรยายพิเศษภารกิจงานและให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารฯ ม.นอร์ท เชียงใหม่  ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 2 – 15  ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน