รับทราบนโยบายนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference กับ สพฐ.  โดยมีนายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2564