ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่อยู่ในพื้นที่พิเศษในจังหวัดลำพูน

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพุน  เขต 1  มอบหมายให้นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยนางสุดารัตน์  กุลวรา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่อยู่ในพื้นที่พิเศษในจังหวัดลำพูน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ณ  ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2564