ประชุมซักซ้อมความเข้าใจโควิด – 19

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด-19) กับนายอำเภอแม่ทา  ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ทา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่ทา  ณ  หอประชุมอำเภอแม่ทา  ที่ว่าการอำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน  2564