ประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา รูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) กับ ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน