ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  และนางจุลี บุมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนบ้านหนองยางไคล  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่  โรงเรียนบ้านแม่เมย  และโรงเรียนบ้านศรีป้าน ทั้ง 5 โรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ สคบ.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง