++แนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เฉพาะการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันไม่เกิน ๓๐๐ คน

แนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เฉพาะการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันไม่เกิน ๓๐๐ คน คลิกดูรายละเอียดที่นี่