ให้กำลังใจแก่นักเรียนในสังกัดฯ ที่กำลังจะได้รับวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เข็มแรก

ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปให้กำลังใจแก่นักเรียนในสังกัดฯ ที่กำลังจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เข็มแรก ในโรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน กล่าวคือ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นวัคซีนที่ผลิตด้วยวิธีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า mRNA ซึ่งไม่เคยมีการผลิตวัคซีนด้วยวิธีนี้มาก่อน เป็นการจำลองสารพันธุกรรมโมเลกุล คล้ายหนามของเชื้อไวรัส หนามของไวรัสมีหน้าที่จับเซลล์ในร่างกายทำให้ติดเชื้อ mRNA มีไขมันอนุภาคนาโนห่อหุ้มอยู่ เพื่อป้องกันการย่อยสลายจากเอนไซม์ หลังจากฉีดวัคซีน mRNA เข้าไป เซลล์ในร่างกายจะกินไขมันดังกล่าว ทำให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนที่คล้ายหนามของไวรัส โปรตีนก็จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อป้องกันไวรัส