ร่วมรับชม สพฐ.แสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้ทำคุณการศึกษา ประจำปี 2564

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และนายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต  1  พร้อมด้วยทีมบริหารฯ  ร่วมรับชม สพฐ.แสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้ทำคุณการศึกษา ประจำปี 2564   ผ่านระบบ  VDO Conference  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564