ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานฯ (ของ สพฐ.)

นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานฯ (ของ สพฐ.)  ด้วยระบบ  VDO Conference โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  20  กันยายน  2564