พิธีรับรางวัลผลงานพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับรางวัลผลงานพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพสถานศึกษา  พร้อมทั้งมอบรางวัลฯ  และกล่าวแสดงความยินดีพร้อมกับให้โอวาทแก่ผู้รับรางวัลภายในงานอีกด้วย  โดยมีนายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพุน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพุน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน