การประชุม conference สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน 

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน   โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน