เปิดการอบรมครูโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมครูโรงเรียนคุ้มครองเด็ก  โรงเรียนบ้านป่าเลา  สพป.ลำพูน  เขต 1  โดยมีนายสุเธียร โกกาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลาเป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  โรงเรียนบ้านป่าเลา  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน