รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับมอบนโยบายการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) รายการพิเศษ  ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ” ผ่านทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBEC Channel ) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน