เตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA 2022 ด้วยระบบ Google meet

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA 2022 ด้วยระบบ Google meet ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2564