การประชุมสนทนา focus group โรงเรียนปลอดขยะ

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมสนทนากลุ่ม focus group โรงเรียนปลอดขยะ โดยให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 9 โรงเรียน นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ  ผลงานการปฏิบัติที่ดี Best Practice ของโรงเรียนปลอดขยะ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  6  กันยายน  2564