แนวทางการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมแนวทางการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ณ  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  6  กันยายน  2564