ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 พร้อมด้วยนายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  และนายบัญฑูรย์ ธิแก้ว  ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลตัวแทนจาก สพม. 35  และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2564