ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2564 

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2564  ผ่านระบบ Cisco Jabber  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2564