แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโรงเรียนวิธีพุทธ

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุม Conference  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโรงเรียนวิธีพุทธ  โดยมีนายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  เป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2564