พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2564 

เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. คณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2564  เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด  และหลังจากนั้น  ได้ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ต่อ  เพื่อปรับภารกิจให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน